Jak se můžete učit slovíčka a gramatiku efektivně

Za poslední tři měsíce si mé články o podvodním marketingu na produkt „fast phrases“ četlo tisíce lidí. Slíbil jsem, že jestli se najde alespoň stovka, která bude mít zájem o studium jazyků a napíše mi své dotazy, odpovím. Realita je, že z těch, kteří uvažovali o koupi „levné a rychlé jazykové supermetody“, se na poctivé studium jazyků přeptalo jen 22 lidí! To je odhadem asi jeden z 350 čtenářů.

Jestli mezi těchto 22 lidí patříte, gratuluji Vám. Vypadá to, že jste ochotni pre studium jazyka i něco udělat. Že Vás zajímá, jak si ho zefektivnit. A tak odpovím na Vaše nejfrekventovanější dotazy i přesto – anebo právě proto, že je Vás tak málo.

 

Teď se prosím drazí přátelé soustřeďte: Mé odpovědi a rady budou platné jen pro ty, kteří dodržují ZÁKLADNÍ PRAVIDLA.  Představte si na chvíli, že jste sportovec a ptáte se trenéra, jak se stát silnějším, anebo rychlejším, anebo pružnějším. Kromě trenérových rad potřebujete ještě dodržovat i správnou životosprávu: správně se stravovat, dostatečně spát, relaxovat. Jaká jsou základní pravidla při studiu jazyků? Kdy padnou mé rady na ůrodnou půdu?

   ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

  1. Věnovat se jazyku denně, i kdyby to mělo být jenom pár minut. Jestli chcete postupovat rychle, měli byste studovat v průměru alespoň hodinu denně.
  2. Základem studia je pravidelné naslouchání nahrávkám a čtení textů. Vybíráme takové, které obsahují i něco nového, neznámého, na druhé straně jim ale vcelku rozumíme. Můžeme samozřejmě používat i texty z učebnice. Úplně na začátku ještě potřebujeme zvládnout výslovnost.

Jak jste si všimli, není tady řeč o tom, že byste měli vyplňovat cvičení, učit se slovíčka anebo gramatiku, psát slohy v studovaném jazyku. To jsou všechno jenom doplňkové činnosti. Základem – velice solidním – je tohle: Vzít text s nahrávkou, několikrát si nahrávku vyslechnout.  Pak si k textu dopsat slovíčka, abychom mu rozuměli. Když je z učebnice, tak na 100 percent, když je z originálního zdroje, stačí i porozumení 60-90 procent, zkrátka také, se kterým jsme spokojeni. Vybíráme pokud možno texty a nahrávky, které jsou pro nás zajímavé. Můžeme kombinovat vícero učebnic.  Dále si text několikrát čteme, zároveň posloucháme nahrávku. A na konci čteme očima a čteme zároveň nahlas za poslouchání nahrávky. Měli bysme se dostat nakonec do stadia, kdy nám text plyne z pusy absolutně bez námahy a kdy mu rozumíme ke své spokojenosti.

Takhle zvládnuté texty si za den, pak za týden, pak za měsíc a pak za půl roku zopakujeme. Nekteří fandové jazyků se učí své oblíbené texty zpaměti a tak je mají vžycky k dispozici. Je to opravdu krásný pocit. Jste náhle v dopravní zácpě, všem tečou nervy a vy si v duchu opakujete anglické úryvky. A když zácpa dlouho trvá, ještě v duchu sám se sebou pokonverzujete německy, pak řeknete spolujezdci francouzskou anekdotu 🙂

Tohle byl základ pro ty, kteří chtějí v jazyku aktivně komunikovat. Pro nácvik pouhého čtení stačí mnoho číst, zpočátku text zároveň i poslouchat – s porozuměním.

 

Jak se máte učit slovíčka?

Při studiu jazyků je opakování skutečně důležité. Proto znova zdůrazňuju: dodržujte ZÁKLADNÍ PRAVIDLA – pak a jenom pak budou následující rady užitečné.

Prosím, zaměňte si svůj cíl „učit se slovíčka“ za cíl „vybudovat si funkční slovní zásobu“. Jaký je v tom rozdíl? Malé děti nejdřív něco vidí, olížou, ohmatají, zažijí, až pak si všímají slova, která tyto zážitky opisují. A tak se učí rodný jazyk. Vy byste měli postupovat podobně. Baví vás Beatles? Vyťukejte si na Youtube „Beatles, lyrics“, popřípadě i název písně, která Vás zajímá. Po vícenásobném poslechu písně  – když současně čtete lyrics t. j. text, se můžete zajímat o význam některých neznámých slov v textu. A ty si i s významem můžete vypsat. Nejlépe k textu písně, který jse si opsali, anebo vytlačili. Pak si na malé kartičky poznačte jedno až pět krátkých slovních spojení, ve kterých ta nová slova vystupují. Kartičky noste po kapsách a ve volných chvílích si spojení opakujte.

Jeden ze čtenářů mi píše, že je v Německu. Tam určitě přes den zažije situace, ve kterých mu nějaké výrazy anebo slova chybí.  Je tedy dobré si je poznamenat, doma si je vyhledat a naučit se. A znova – dobrý německý výkladový slovník tato slova uvádí již v krátkých větách anebo slovních spojeních. Takové výklady najdete i na stránce http://www.duden.de.

Neučte se izolovaná slovíčka – hlavně ne tehdy, když se ještě nevyskytly ve Vašem (jazykovém) životě. Šprtat se izolovaná slovíčka – a to ještě dopředu, do zásoby, je velice neefektivní. Efektivní schéma je tohle: Zážitek – potkám souseda  Angličana, vidím španělský program v televizi, čtu italský text,  až pak pocítím potřebu obohatit si slovnou zásobu. Pak konám a učím se. Učím se se zájmem, neboť  vím, co se CHCI dovědět. Dá se učit i napřed – chcete si kupříkladu osvojit komunikaci na letišti a v letadle. I tady se ale učte fráze, ne izolovaná slova.

Jak se mám učit gramatiku? Kupříkladu německé podmínkové věty, anglická nepravidelní slovesa? Nejdřív: Dodržujte ZÁKLADNÍ PRAVIDLA. Při pravidelném poslouchání a čtení na daný gramatický jev narážíte znovu a znovu a Vaše podvědomí se s ním obeznamuje. Podobně i se „slovíčkami“ – které takhle vidíte v jejich přirozeném prostředí, tedy ve větách.

Jestli si chcete nadrilovat nějaký nový gramatický jev, cvičení z učebnice mohou taky pomoci. Ale dal bych hodně na radu maďarského polyglota Ištvána Dabiho. Ta zní:

Tanulj példamondatokkal„. Tedy – uč se na vzorových větách. Kdo se kupříkladu ve francouzštině naučí spojení „Si j`avais su… j`aurais pu “  a kdo ovládá minulé tvary sloves, ten již na základě tohoto vzoru vytvoří všechny ostatní „minulé neskutečné podmínky“.

Co když se roky učím angličtinu, ale nepostupuji dále?

Dva -tři takové jazyky mám i já. Zkrátka jim věnuji málo času a nemám ujasněné cíle a nedělám si měřitelné plány. Prvně si ujasněte, kam chcete postupovat. Chcete sledovat anglické nahrávky na Youtubu, anebo si spíše číst, anebo prostě konverzovat? A to, co chcete dosáhnout, to si cvičte. Nejdříve budete možná rozumět jen 10 procent z toho, co někdo na Youtubu o Vašem oblíbeném tématu plácá. Tak jsem začínal třebas s maďarštinou. Zároveň jsem pravidelně pracoval s učebnicí pro samouky. Po čase jsem již rozuměl pořadu na mé oblíbené téma – hatékony nyelvtanulás – t. j. efektivní studium jazyka – velice dobře. Ale stálo to pár stovek hodin práce. Při které jsem dodržoval výše uvedené ZÁKLADNÍ PRAVIDLA. Dnes mám na tenhle evropský, ale  neindoevropský jazyk čas jenom pár minut denně. A tak  se nedivím, že má znalost upadá. Obcování s jazykem je něco podobného, jako udržování si dobré sportovní formy. Anebo jako cvičení na hudební nástroj. Víte, že Charlie  Chaplin dlouhá léta cvičil na housle několik hodin denně? Kolik času věnujete studiu a používání studovaného jazyka Vy?

Výslovnost pro začátečníky

Odpovídám zde na dotaz: Zatím jsem nenašla žádnou výuku, myslím internetovou, kde by byla uvedena i správná výslovnost.

Musíte se rozhodnout, jestli je pro Vás správná výslovnost v angličtině britská, kanadská, americká – anebo jestli budete spokojena s tím, že to zkrátka budete „míchat“. V každém případě potřebujete vzory – nahrávky, nejlépe s textem. A pak opakovaně naslouchat, pak i očima číst, pak již i opakovat – a najít si někoho, kdo Vaše pokusy o správnou výslovnost z času na čas opraví. Pro britskou anebo americkou angličtinu najdete mnoho materiálu na Youtube,  pod hesly videobook, english conversation a podobnými, kupříkladu tenhle kanál na Youtubu je dobrý: Daily English Conversation. Úvodní nahrávka je v American English, tak asi i ty ostatní.  Na stránce BBC http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ jsou taky dobré materiály.  To je British English. V každém případě jestli jste začátečnice, dejte si ten-který zdroj ohodnotit od někoho, kdo umí skutečně dobře anglicky. Pro Němčinu: http://www.deutschewelle.de  a vyhledat „learn german“, dovede Vás kupříkladu na tuhle stránku: http://www.dw.com/en/learn-german/s-2469. Další materiály zdarma – http://www.goethe-verlag.com/book2/, klikněte na „čeština“. Texty k těmto frázím ale již něco stojí, no někdo pokročilý v daném jazyku Vám je bez problému napíše. Nahrávky na 100 konverzačních tém jsou na téhle adrese zdarma.

 

Kde na to vzít čas?

Já osobně málokdy čtu noviny, když, tak cizojazyčné. Oddechuju při německé a francouzské televizi, v rodném jazyce už na televizi nemám čas. Angličtinu používám v práci – při studiu, psaní matematických prací, občas na konferencích. Zkrátka -používejte studovaný jazyk všude, kde se dá. Nosím sebou čtečku knih a mám na ní knihy a texty v osmi cizích jazycích. Mnozí jazykoví fandové mají pořád v pozadí pustěnou cizojazyční nahrávku – tak, aby jich nerušila při práci, cvičení atď. Tak se Vaše podvědomí seznámí se správnou výslovností, rytmem jazyka atakdále. Dá se tak získat i několik hodin denně na kontakt s jazykem.  Při včerejší ranní rozcvičce – 30 minut – jsem měl pustěné video z Youtube. Ramón Campayo tam španělsky mluvil o mnemotechnice – to je téma, které dobře znám a tak mě při cvičení neruší a občas jsem mluvené slovo sledoval i vědomě. Při vaření v kuchyni jsem pak poslouchal rakouské audio a pak část anglické audioknihy. Cestou do práce jsem si ještě  v autobuse zopakoval patnáct německých frází, napsaných na lístečcích.  I dnes, teď, když píšu tenhle příspěvek, jsem se přichytil, že mám slouchátka na uších a do hlavy mi proudí nějaký anglický dialog – bez toho, že bych ho co jenom trochu sledoval 🙂

Nastavte si na mobilu jako ovládací jazyk angličtinu. Napište si seznam potravin, které nakupujete, v angličtině. Když děláte „brušáky“, počítejte v angličtině. Chcete vědět dnešní datum? Naťukejte si do Googlu „online calendar „.  A jestli chodíte do jazykové školy, napište si na sešit „English“, rozhodně  ne „Angličtina“. Když se učíte slovíčka, vytvořte si fráze, které pak vyslovíte v představě v situaci, kterou znáte. Kupříkladu si představíte a vizualizujete, že jste na nákupech. Anebo v představě „přepíšete“ minulost. Panu řediteli, který Vás před 3 roky tolik na mítingu ponížil, říkáte teď v představě: „You are such an idiot, you know“ – kolegové šílí a odměňují Vás potleskem.

worktime

Tohle je základ. Pár dalších rad najdete roztroušených i v jiných příspěvcích tohohle blogu. Teď je řada na Vás. Prosím, již žádné další dotazy. To podstatné jsem řekl. Dejte se raději do práce. Zkuste nějaký ten měsíc dodržovat ZÁKLADNÍ PRAVIDLA a uvidíte, jak se vaše jazykové schopnosti zlepší. Držím Vám palec.

Ivan Kupka

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Jak se můžete učit slovíčka a gramatiku efektivně

  1. makrela napsal:

    tanujl, vagy tanulj? akurat bojujem s tymto jazykom. ale dobojujem to na uroven materinskeho jazyka 😀

  2. momothecrazy napsal:

    Perfektný článok, presne takto som sa ja najlepšie zdokonalila v angličtine. Čítala som knihu, možno sa niekto bude smiať ale Harryho Pottera v angličtine, k tomu audio do ucha a ešte film pre oko a na konci 7 knihy viem viac ako som sa naučila na základnej škole, jazykovej škole, strednej a vysokej dohromady.

  3. Pingback: Chcete si oprášit základy francouzštiny? | ivankupka

  4. Pingback: Ling Fluent – podvodnická reklama | ivankupka

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s